Thứ Bảy, 21/05/2022
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

17/03/2015 21:33 181
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Tác giả: Nguyễn Khắc Sử; Nxb: Khoa học xã hội; Khổ sách: 16 cmx24 cm; Số lượng: 743 tr.; Năm: 2014.

Cuốn sách “Dấu ấn văn hóa Tiền-sơ sử vùng lòng hồ Plei Krông, Kon Tum là kết quả thực hiện đề tài khoa học cấp Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam: Chỉnh lý, nghiên cứu, bảo quản, phục chế di tích và di vật khảo cổ sau khai quật vùng lòng hồ thủy điện Plei Krông (Kon Tum) do Viện Khảo cổ học thực hiện, PGS. TS Nguyễn Khắc Sử làm chủ nhiệm, thực hiện trong 2 năm 2011-2013 đã được nghiệm thu xuất sắc.

Với mục đích cung cấp thông tin tư liệu và kết quả nghiên cứu 9 di chỉ vùng lòng hồ cho các nhà quản lý, nghiên cứu, giảng dạy lịch sử văn hóa Việt Nam. Cuốn sách được biên soạn dưới dạng một chuyên khảo, gồm 5 chương cùng các tài liệu tham khảo và phụ lục minh họa.

Chương I: Trình bày địa lý nhân văn và tình hình điều tra, khai quật khảo cổ học vùng lòng hồ thủy điện Plei Krông.

Chương II:Các kết quả khai quật các di chỉ vùng lòng hồ thủy điện Plei Krông.

Chương III:Nghiên cứu tổng hòa các đặc trưng cơ bản về khảo cổ học vùng lòng hồ, niên đại và các giai đoạn phát triển.

Chương IV: Tìm hiểu về mối quan hệ văn hóa giữa vùng lòng hồ với các vùng khác ở Tây Nguyên, Miền Đông Nam Bộ, miền Trung Bộ và Bắc Bộ Việt Nam cũng như tiền sử Lào, Campuchia và Thái Lan.

Chương V: Phác thảo tiến trình phát triển văn hóa vùng lòng hồ thủy điện Plei Krông qua các giai đoạn Đá cũ, Đá mới và Kim khí với các đặc trưng về kinh tế, tổ chức xã hội và đặc biệt là những thành tựu kỹ thuật của các cộng đồng cư dân nơi đây.

Thư viện Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (số 25 Tông Đản - Hoàn Kiếm - Hà Nội) xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Phạm Trang Nhung (Phòng Tư liệu – Thư viện)

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Chia sẻ: