Thứ Bảy, 25/06/2022
 • Tiếng Việt
 • English
 • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Chiến dịch Lý Thường Kiệt (từ ngày 29/9 đến ngày 31/10/1951)
 • 25/09/2015 16:23

Chiến dịch Lý Thường Kiệt (từ ngày 29/9 đến ngày 31/10/1951)

Sau Chiến dịch Hà Nam Ninh, tại đồng bằng Bắc Bộ, địch ra sức củng cố công sự, tăng cường càn quét vùng hậu địch, tàn phá cơ sở kinh tế của ta; đồng thời chúng đẩy mạnh kế hoạch củng cố vùng Tây Bắc. Địch tăng cường lực lượng củng cố Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái để giữ vựa thóc lớn của Tây Bắc và uy hiếp phía Tây căn cứ Việt Bắc.

 • 182

Phát hiện một dòng sông ngầm dưới kim tự tháp Kukulkan ở Chichen Itza
 • 18/09/2015 21:44

Phát hiện một dòng sông ngầm dưới kim tự tháp Kukulkan ở Chichen Itza

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một hang chứa nước khổng lồ dưới ngôi đền Kukulkan 1000 năm tuổi, còn được gọi là El Castillo. Nó chi phối di chỉ Maya nằm trong thành phố cổ Chichen Itza thuộc miền đông bắc của bán đảo Yucantan ở Mêhicô.

 • 209

Chiến dịch Biên giới Thu đông (16/9 - 17/10/1950) sự thành công trong sử dụng kế hoạch tác chiến
 • 11/09/2015 15:04

Chiến dịch Biên giới Thu đông (16/9 - 17/10/1950) sự thành công trong sử dụng kế hoạch tác chiến

Trong giai đoạn nửa cuối năm 1949 - đầu năm 1950, thành trì vững chắc của phong trào cộng sản và phong trào giải phóng dân tộc thế giới là Liên Xô đã có nhiều sự thay đổi trong chính sách đối ngoại, tạo điều kiện có lợi cho cách mạng giải phóng dân tộc trên thế giới. Cách mạng Trung Hoa thành công, nước CHND Trung Hoa cùng với hàng loạt nước XHCN ở Đông Âu ra đời…đều là những diễn biến có lợi cho tiến trình cách mạng ở Việt Nam.

 • 211

Báo Việt Nam Độc Lập và vai trò của nó với cách mạng tháng Tám 1945
 • 26/08/2015 00:00

Báo Việt Nam Độc Lập và vai trò của nó với cách mạng tháng Tám 1945

Những ngày tháng khó khăn chuẩn bị ra báo

 • 202

Từ lời thề trước đình Tân Trào đến bản Tuyên ngôn Độc lập
 • 19/08/2015 16:17

Từ lời thề trước đình Tân Trào đến bản Tuyên ngôn Độc lập

Từ lời thề trước đình Tân Trào đến bản Tuyên ngôn Độc lập, chính quyền của bọn đế quốc, phong kiến bị xóa bỏ, chính quyền thật sự đã thuộc về nhân dân

 • 197

Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945
 • 18/08/2015 00:00

Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945

Trải qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã viết lên những trang sử vẻ vang với bao chiến công hiển hách chống xâm lược và ách thống trị của ngoại bang. Cách mạng tháng Tám năm 1945 là một trong những mốc son chói lọi nhất, là thành quả 15 năm đấu tranh kiên cường, bất khuất của nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, lập nên Nhà nước Dân chủ Nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á.

 • 203

90 năm báo chí cách mạng Việt Nam (1925-2015) Phần 6 Phát triển vững chắc, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
 • 19/06/2015 20:46

90 năm báo chí cách mạng Việt Nam (1925-2015) Phần 6 Phát triển vững chắc, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Trong suốt 90 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, ở mỗi giai đoạn cách mạng, báo chí cách mạng Việt Nam luôn giữ vai trò quan trọng và có những đóng góp xứng đáng đối với đất nước. Sau ngày nước nhà hoàn toàn độc lập (4-1975), báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục phát triển vững chắc, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

 • 196

90 năm báo chí cách mạng Việt Nam (1925-2015) Phần 5 Tờ báo chiến sĩ xung kích, bám sát chiến trường
 • 19/06/2015 20:43

90 năm báo chí cách mạng Việt Nam (1925-2015) Phần 5 Tờ báo chiến sĩ xung kích, bám sát chiến trường

Đề cập đến sự phát triển, trưởng thành cũng như những đóng góp của báo chí cách mạng Việt Nam trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, không thể không nói đến một tờ báo chiến sĩ xung kích, luôn theo sát, bám sát chiến trường. Đó là Báo Quân đội nhân dân…

 • 192

90 năm báo chí cách mạng Việt Nam (1925-2015) Phần 4 Kháng chiến chống Mỹ: 2 bộ phận báo chí, một mục tiêu chung
 • 19/06/2015 20:41

90 năm báo chí cách mạng Việt Nam (1925-2015) Phần 4 Kháng chiến chống Mỹ: 2 bộ phận báo chí, một mục tiêu chung

Trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975), ở nước ta có hai bộ phận báo chí: Báo chí cách mạng ở miền Bắc và Báo chí cách mạng ở miền Nam. Hai bộ phận báo chí cùng được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng và cùng hướng đến một mục tiêu chung là giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước...

 • 207

90 năm báo chí cách mạng Việt Nam (1925-2015) Phần 3 Nhiều tờ báo cách mạng tiêu biểu ra đời trong kháng chiến chống Pháp
 • 19/06/2015 20:38

90 năm báo chí cách mạng Việt Nam (1925-2015) Phần 3 Nhiều tờ báo cách mạng tiêu biểu ra đời trong kháng chiến chống Pháp

Trong giai đoạn 1945-1954, nhiều cơ quan báo chí lớn ra đời. Không chỉ tăng về số lượng, báo chí cách mạng giai đoạn này đã quan tâm, theo sát những vấn đề chính trị trọng đại của đất nước...

 • 207