Thứ Tư, 18/09/2019
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

03/09/2008 21:45 127
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
2 khuôn dấu cổ, hình chữ nhật và ê-líp, vừa được anh Nguyễn Văn Ngọc, thôn Hạ, xã Dương Hòa, huyện Hương Thủy, phát hiện trong lúc đi tìm phế liệu chiến tranh tại vùng rừng núi, thuộc chiến khu Dương Hòa (cũ). Khuôn dấu đúc bằng đồng, khắc cả hai loại chữ Hán lẫn Quốc ngữ, với nội dung “huyện Hương Thủy, Lý trưởng, Dương Xuân Hạ” và “phủ Thừa Thiên, huyện Hương Thủy, xã Lương Quán, Hương bộ”.

2 khuôn dấu cổ, hình chữ nhật và ê-líp, vừa được anh Nguyễn Văn Ngọc, thôn Hạ, xã Dương Hòa, huyện Hương Thủy, phát hiện trong lúc đi tìm phế liệu chiến tranh tại vùng rừng núi, thuộc chiến khu Dương Hòa (cũ).

Khuôn dấu đúc bằng đồng, khắc cả hai loại chữ Hán lẫn Quốc ngữ, với nội dung “huyện Hương Thủy, Lý trưởng, Dương Xuân Hạ” và “phủ Thừa Thiên, huyện Hương Thủy, xã Lương Quán, Hương bộ”.


Các khuôn dấu được phát hiện tại vùng chiến khu cách mạng xưa, có thể là hiện vật của chế độ cầm quyền thời kỳ Pháp thuộc, do Việt Minh thu giữ, khi tiến hành tổng khởi nghĩa cướp chính quyền năm 1945.

(Theo TP)

(Nguồn: cinet.gov.vn)

Chia sẻ:

Bài viết khác

Vén màn bí mật về những đền tháp cổ

Vén màn bí mật về những đền tháp cổ

  • 03/09/2008 20:44
  • 127

Suốt hơn 20 năm qua các nhà khảo cổ học VN và thế giới đã phát hiện dần hàng loạt đền tháp, mộ tháp… đậm màu Ấn Độ (thờ thần Siva (Sivanism), linga- yoni…) và gọi chung là “di tích khảo cổ học Cát Tiên”. Di tích Cát Tiên đang tiến dần đến tầm vóc của một di sản thế giới, được chuyên gia trong và ngoài nước đánh giá đồ sộ hơn cả di tích Mỹ Sơn ở Quảng Nam. Những tháp Chăm, những ngôi đền Phù Nam rồi di tích Cát Tiên...,