Thứ Ba, 20/10/2020
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

01/09/2008 04:57 914
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Bắc Kinh (Trung Quốc) là một thành phố có lịch sử văn hóa nổi tiếng thế giới, cũng là một đô thị lớn. Trong quá trình hiện đại hóa, để bảo tồn diện mạo lịch sử văn hóa phố cổ, chính quyền thành phố Bắc Kinh đang triển khai một dự án trùng tu nhà cổ và cải tạo công trình thị chính quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Bắc Kinh (Trung Quốc) là một thành phố có lịch sử văn hóa nổi tiếng thế giới, cũng là một đô thị lớn. Trong quá trình hiện đại hóa, để bảo tồn diện mạo lịch sử văn hóa phố cổ, chính quyền thành phố Bắc Kinh đang triển khai một dự án trùng tu nhà cổ và cải tạo công trình thị chính quy mô lớn nhất từ trước đến nay.


Mới đây, Ủy ban Quy hoạch, Xây dựng và Sở Cổ vật Bắc Kinh đã phối hợp công bố dự án tu sửa nhà cổ trong phố cổ Bắc Kinh năm 2008. Chính quyền thành phố trích 1 tỉ NDT dành riêng cho dự án này.

Ông Trương Gia Minh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng thành phố Bắc Kinh cho biết: "Năm 2008, chính quyền thành phố đề xuất mục tiêu tu sửa 40 ngõ cổ, cải tạo 1.400 tứ hợp viện (một kiểu kiến trúc cổ theo hình vuông, 4 mặt đều là những gian nhà ngói, có cổng vào với cấu trúc độc đáo), các điểm du lịch quan trọng trong khu vực bảo tồn cổ vật, đồng thời bảo tồn di chỉ lịch sử và cải thiện điều kiện cư trú của người dân thành phố. Dự án bảo tồn phố cổ Bắc Kinh dự định sẽ hoàn thành cơ bản trong năm nay".

Bắc Kinh có lịch sử kinh đô cổ hơn 800 năm. Khu vực phố cổ nằm ở trung tâm thành phố, rộng hơn 60km2, nhiều đường và ngõ cổ xưa cũng như tứ hợp viện chứa đựng tinh hoa của lịch sử văn hóa là khu vực thể hiện tập trung diện mạo phố cổ Bắc Kinh.

Ở khu vực này, rải rác có những nhà cửa cổ không thể đáp ứng được nhu cầu cuộc sống của cư dân thành phố hiện đại, hơn nữa luôn tồn tại những hiểm họa tiềm ẩn rất lớn.

Để bảo tồn diện mạo lịch sử của phố cổ Bắc Kinh, chính quyền thành phố đưa ra nguyên tắc: tu sửa phố cổ là loại trừ tai họa nguy hiểm trước, tu sửa là chính, hoàn thiện công trình thị chính, sơ tán một lượng cư dân vừa phải. Kể từ năm 2005, mỗi năm Bắc Kinh đầu tư 580 triệu NDT dành riêng cho công tác tu sửa nhà cửa nguy hiểm trong phố cổ.

Được biết, để thiết thực bảo tồn diện mạo lịch sử của phố cổ, Ủy ban Xây dựng và nhiều cơ quan hữu quan của thành phố Bắc Kinh đã phối hợp đưa ra quy tắc chỉ đạo kỹ thuật, yêu cầu công tác tu sửa phải làm theo nguyên tắc giữ nguyên quang cảnh và diện mạo cổ xưa, giữ gìn hình thức truyền thống của bề ngoài kiến trúc.

Trong quá trình tu sửa, Ủy ban Quy hoạch, Xây dựng và Sở Cổ vật thành phố Bắc Kinh sẽ đến hiện trường chỉ đạo và giám sát. Nhóm chuyên gia gồm 10 chuyên gia về bảo tồn phố cổ sẽ theo dõi cả quá trình, chỉ đạo kỹ thuật và nghiệm thu.

Ông Tạ Thần Sinh, thành viên nhóm chuyên gia, nói: "Quy tắc chỉ đạo do chính quyền thành phố Bắc Kinh đưa ra vừa toàn diện, vừa cụ thể, dễ thao tác, đáp ứng được yêu cầu của quy hoạch chung. Phương thức này là gắn liền vấn đề bảo tồn diện mạo phố cổ Bắc Kinh với vấn đề nâng cao mức sống quần chúng nhân dân, tôi cho rằng đây là một phương thức rất tốt, cần nhân rộng ra cả nước".

Ông Khổng Phồn Trĩ, Giám đốc Sở Cổ vật thành phố Bắc Kinh cho biết, hiện nay Bắc Kinh đã hình thành hệ thống bảo tồn với 3 cấp độ: đơn vị bảo tồn cổ vật, khu bảo tồn lịch sử văn hóa và bảo tồn chỉnh thể thành phố lịch sử văn hóa.

Kể từ năm 2000 đến nay, chính quyền thành phố Bắc Kinh đã đầu tư 930 triệu NDT, huy động vốn xã hội 5 tỉ NDT dùng vào công tác bảo tồn và tu sửa cổ vật, và đã thu được thành quả như mong muốn.

Theo CAND

(Nguồn: cinet.gov.vn)

Chia sẻ: