Thứ Năm, 17/09/2020
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

01/09/2008 03:23 821
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Chính quyền tỉnh Xavanakhệt (Nam Trung Lào) vừa quyết định xây dựng Bảo tàng "Lam Sơn 719" để giới thiệu về chiến thắng lịch sử Đường 9 Nam Lào của quân đội Việt Nam và Lào.

Chính quyền tỉnh Xavanakhệt (Nam Trung Lào) vừa quyết định xây dựng Bảo tàng "Lam Sơn 719" để giới thiệu về chiến thắng lịch sử Đường 9 Nam Lào của quân đội Việt Nam và Lào.

Bảo tàng được xây dựng trên diện tích 75.000 m2 tại Bản Đông, huyện Xêpôn thuộc tỉnh Xavanakhệt, nơi tuyến đường số 9 chạy qua. Công trình sẽ giúp nhân dân hai nước hiểu rõ hơn tình đoàn kết chiến đấu Lào-Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất của mỗi nước trước đây.

Theo kế hoạch, công trình sẽ do Sở Thông tin-Văn hoá tỉnh Xavanakhệt phối hợp với Bộ Thông tin-Văn hoá Lào thực hiện, còn phần nội dung trưng bày tại bảo tàng sẽ do Bộ Quốc phòng Lào và phía Việt Nam hợp tác đảm nhiệm.

Bị thất bại nặng nề trên khắp các chiến trường Lào và miền Nam Việt Nam, mùa khô 1970-1971, quân đội Mỹ và ngụy Sài Gòn đã phối hợp mở chiến dịch quy mô lớn, với tên gọi "Chiến dịch Lam Sơn 719", hòng đánh chiếm đường số 9 với âm mưu cắt đứt tuyến đường chi viện quan trọng của nhân dân miền Bắc Việt Nam cho các chiến trường miền Nam Việt Nam và Nam Lào.

Chiến dịch này đã bị quân và dân Việt-Lào phối hợp đánh bại bằng thắng lợi tại khu vực Bản Đông.

(Theo Vna)

(Nguồn: cinet.gov.vn)

Chia sẻ: