Thứ Bảy, 15/06/2019
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

08/12/2017 01:16 1675
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Vở học bằng mo tre của học sinh trường Hàn Thuyên(Bắc Ninh) trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp

Vở học bằng mo tre của học sinh trường Hàn Thuyên(Bắc Ninh) trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp


Chia sẻ:

Bài viết khác

Trống đồng Cảnh Thịnh - tiếng vọng ngàn năm.

Trống đồng Cảnh Thịnh - tiếng vọng ngàn năm.

  • 07/12/2017 21:02
  • 1427

Thời Tây Sơn (1778 - 1802) gắn liền với tên tuổi vị anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ, người đã lập nên những chiến công hiển hách chống giặc ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập của dân tộc Việt Nam. Sau chiến thắng Kỷ Dậu 1789 đại phá quân Thanh, hoàng đế Quang Trung đã tập trung phục hồi đất nước, ổn định xã hội và ra sức phát triển văn hóa dân tộc.