Thứ Hai, 17/06/2019
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

06/12/2017 19:52 1474
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Cách đây tròn 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả dân tộc Việt Nam triệu người như một, nhất tề vùng lên tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám thắng lợi, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Cách đây tròn 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả dân tộc Việt Nam triệu người như một, nhất tề vùng lên tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám thắng lợi, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công là kết quả của sức mạnh đại đoàn kết, lòng yêu nước nồng nàn, ý chí quật cường, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh của toàn thể dân tộc Việt Nam.

Sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam cũng luôn nhận được sự ủng hộ, quan tâm đặc biệt của những người con xa xứ là những kiều bào đang sinh sống ở nước ngoài. Lá cờ Tổ quốc đang được lưu giữ và trưng bày tại phòng số 9, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, 216 Trần Quang Khải - Hoàn Kiếm - Hà Nội (cơ sở 2) là một minh chứng rõ nhất cho điều đó. Ngay sau khi Tổng khởi nghĩa tháng Tám thành công, nghe tin nước nhà độc lập, kiều bào ở Paris (Pháp) đã may cờ Tổ quốc và treo trong lễ mừng Việt Nam độc lập. Do hoàn cảnh địa lý xa xôi, không được tiếp cận thông tin chính xác về kích thước cũng như tỷ lệ may cờ, nên lá cờ đỏ có ngôi sao vàng được may lệch sang góc bên phải. Mặc dù chưa đúng với quy chuẩn nhưng lá cờ đã được đón nhận, giữ gìn, trân trọng vì đó là tình cảm, tấm lòng của bà con Việt kiều ở Pháp luôn luôn hướng về tổ quốc và mừng đất nước vừa giành được độc lập.

Lá cờ Tổ quốc, kiều bào ở Paris (Pháp) may và treo trong lễ mừng Việt Nam độc lập,trưng bày tại BTLSQG, 216 Trần Quang Khải - Hà Nội.

Chiến tranh đã lùi xa, trong suốt 70 năm qua và ngày nay với sự phát triển không ngừng của đất nước trong sự hội nhập ngày càng sâu rộng với quốc tế, hai tiếng "Tổ quốc" thiêng liêng đã trở thành chất xúc tác, quy tụ những thế hệ con người Việt Nam, dù ở trong nước hay nước ngoài vẫn luôn hướng về Tổ quốc mong muốn được góp công sức xây dựng quê hương, đất nước, giữ gìn và bảo vệ nền độc lập và sự vẹn toàn lãnh thổ của tổ quốc Việt Nam.

Nguyễn Thị Ngọc Anh(Phòng GDCC)

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Chia sẻ: