Thứ Hai, 17/06/2019
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

04/11/2017 07:12 1659
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Xe ô tô mang biển số HN707 do Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô tặng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1954

Xe ô tô mang biển số HN707 do Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô tặng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1954. Đây là loại xe đặc chủng, sản xuất năm 1950, vỏ bọc thép, sơn màu đen, cửa kính dày 5cm, chống đạn dùng để bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí trong Bộ Chính trị và Trung ương Đảng đi công tác thời kỳ 1954-1972. Chiếc xe được giao cho Bảo tàng lưu giữ và bảo quản từ năm 1973.


Chia sẻ: