Thứ Hai, 17/06/2019
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

04/11/2017 07:05 1667
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Lư sử tử, nhân dân Trung Quốc tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm 1959.

Lư sử tử, nhân dân Trung Quốc tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm 1959.


Chia sẻ: