Thứ Bảy, 15/06/2019
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

04/11/2017 07:05 1760
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Bức thêu của phụ nữ tỉnh Quảng Trị tặng Đảng Lao động Việt Nam, năm 1960.

Bức thêu của phụ nữ tỉnh Quảng Trị tặng Đảng Lao động Việt Nam, năm 1960.


Chia sẻ: