Chủ Nhật, 26/05/2019
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

04/11/2017 07:03 892
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Tượng phật, nhân dân Ấn Độ tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm 1958.

Tượng phật, nhân dân Ấn Độ tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm 1958.


Chia sẻ: