Chủ Nhật, 26/05/2019
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

04/11/2017 06:56 782
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)

Chế biến thủy sản đông lạnh xuất khẩu ở Xí nghiệp Thủy sản Sông Hương, Huế, năm 1996.


Chia sẻ: