Thứ Bảy, 05/12/2020
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

04/11/2017 06:33 434
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Xích và khóa, công nhân Ốtxtrâylia dùng khóa nhà Quốc hội, đấu tranh ủng hộ nhân dân Việt Nam chống Mỹ.

Xích và khóa, công nhân Ốtxtrâylia dùng khóa nhà Quốc hội, đấu tranh ủng hộ nhân dân Việt Nam chống Mỹ.


Chia sẻ:

Bài nổi bật

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

  • 21/06/2019 09:04
  • 1736

BTLSQG hiện đang lưu giữ rất nhiều tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi tài liệu, hiện vật, hình ảnh, là một câu chuyện sống động, chân thực về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một cuộc đời đã đi vào huyền thoại, gắn liền với cuộc sống chiến đấu và thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Bài viết khác

Tranh làm bằng xác máy bay Mỹ

Tranh làm bằng xác máy bay Mỹ

  • 04/11/2017 06:28
  • 456

Tranh làm bằng xác máy bay Mỹ, Đảng bộ Đảng Dân chủ Thành phố Vinh tặng Đảng Cộng sản Việt Nam, năm 1968.