Thứ Sáu, 26/04/2019
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

10/11/2017 18:31 1036
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Tác phẩm “Ngục trung nhật ký” (Nhật ký trong tù) của lãnh tụ Hồ Chí Minh, năm 1942-1943.

Chia sẻ: