Thứ Bảy, 15/06/2019
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

10/11/2017 18:23 857
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Ấn vàng “Đại Việt Quốc Nguyễn chúa Vĩnh chấn Chi bảo”. Thời Lê Trung Hưng, niên hiệu Vĩnh Thịnh thứ 5 (năm 1709)

Chia sẻ: