Bạn chưa chọn câu trả lời
Biểu quyết thành công
Biểu quyết thất bại

THÔNG TIN KHOA HỌC

img

Về trưng bày ngoài trời Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Ý tưởng trưng bày ngoài trời của Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã có từ lâu, tuy nhiên, quá trình thực hiện từ năm 1999 – 2000 với hai phần chính: Những tác phẩm nghệ thuật tôn giáo; điêu khắc kiến trúc, Văn bia Đại Việt và văn bia Champa.

img

Hiến pháp nước Việt Nam DCCH - những giá trị lịch sử

70 năm trước, ngày 9-11-1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam DCCH ra đời. Thời gian trôi đi, những tư tưởng vượt trước thời đại của bản Hiến pháp đặc biệt tiến bộ này vẫn vẹn nguyên những giá trị sâu sắc, đặc biệt là những tư tưởng về quyền con người, quyền công dân lần đầu tiên được hiến định trong bản hiến pháp này.

img

Kho bảo quản BTLSQG qua 5 năm hoạt động

Ngày 26 tháng 9 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1674/QĐ-TTg về việc thành lập BTLSQG trên cơ sở sáp nhập Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam. Từ đó BTLSQG đã không ngừng vận động, phát triển, từng bước hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu ngày c&a...

img

Công tác truyền thông của Bảo tàng Lịch sử quốc gia – 5 năm một chặng đường

Hiện nay, trên thế giới bảo tàng ngày một phát triển cả về số lượng, loại hình và phương thức tổ chức hoạt động. Theo đó, công tác truyền thông của bảo tàng cũng phát triển để bắt kịp mục tiêu kết nối bảo tàng với công chúng.

img

Tìm hiểu sưu tập cây đèn đầu thế kỉ 20 của BTLSQG

Cây đèn là một trong những vật dụng gắn bó mật thiết với đời sống sinh hoạt cũng như trong các nghi lễ tín ngưỡng, tôn giáo của người Việt.

img

Hoạt động của Phòng Nghiên cứu – Sưu tầm trong 5 năm qua (2011 – 2016)

Năm 2011, Bảo tàng Lịch sử quốc gia được thành lập, cùng với 15 phòng ban khác, phòng Nghiên cứu - Sưu tầm được hình thành trên cơ sở kết hợp giữa phòng Nghiên cứu - Sưu tầm của Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam.

img

Công tác Tư liệu – Thư viện BTLSQG thời gian qua

Năm 2011, ngay sau khi có quyết định sáp nhập Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam thành Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Phòng Tư liệu- Thư viện được hình thành trên cơ sở Phòng Tư liệu- Thư viện - Đối ngoại của Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và hai bộ phận Thư viện, kho Phim ảnh của Phòng Kiểm kê - Bảo quản, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam.

img

Công tác bảo quản tại BTLSQG 5 năm nhìn lại

Bảo quản hiện vật là khâu công tác quan trọng của mọi bảo tàng. Chính vì vậy, các bảo tàng luôn đầu tư thích đáng về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cho công tác này.

img

Hoạt động Hợp tác quốc tế của BTLSQG (2011-2016 )

Hoạt động hợp tác quốc tế giữ một vị trí quan trọng trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ của BTLSQG.

img

Đầu tư nâng cấp cho hệ thống trưng bày BTLSQG - những thành quả sau 5 năm

Hệ thống trưng bày là "bộ mặt" của một bảo tàng, nên dù trong thời gian chờ đợi thực hiện dự án xây dựng BTLSQG mới lớn hơn trong tương lai, hệ thống trưng bày hiện tại của BTLSQG vẫn được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ban lãnh đạo Bảo tàng quan tâm, đầu tư một cách thích đáng. Có thể kể ra một số dự án tiêu biểu trong 5 năm qua BTLSQG đã thực hiện như:

img

Hoạt động giáo dục, công chúng BTLSQG - 5 năm đầu thành lập

5 năm là thời gian chưa dài, nhưng trên cơ sở kế thừa bề dày, truyền thống hoạt động của 2 bảo tàng: Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, hoạt động giáo dục, công chúng Bảo tàng Lịch sử quốc gia thời gian qua đã gặt hái được những thành công bước đầu với những điều kiện thuận lợi, khó khăn khác nhau trong những năm đầu thành lập.

img

Bảo tàng Lịch sử quốc gia – khởi đầu một hành trình mới

Ngày 26 tháng 9 năm 2011 đã trở thành một dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của ngành Bảo tàng Việt Nam với Quyết định số 1674/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thành lập Bảo tàng Lịch sử quốc gia (BTLSQG) trên cơ sở sáp nhập Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam – hai cánh chim đầu đàn với bề dày truyền thống và có đóng góp to lớn trong sự nghiệp gìn giữ, bảo tồn, phát huy di sản lịch sử, văn hóa dân tộc.

Liên kết website

Số lượng truy cập

Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đơn vị quản lý: Bảo tàng Lịch sử quốc gia - Giấy phép số: 164/GP-TTĐT cấp ngày: 31/10/2012

Chịu trách nhiệm: TS. Nguyễn Văn Cường - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Địa chỉ: Số 1, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số 216, Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Email: banbientap@baotanglichsu.vn - Tel/Fax: 84.4.38252853