Hệ thống trưng bày

Đặc sắc hoa văn trên Bảo vật Quốc gia

Cổ vật Việt Nam

Sưu tập Báo chí cách mạng VN (1925-1945)

Video mới

Thông báo

Thống kê truy cập

  • Trực tuyến: 363
    Thành viên online:
    1.host
    Số lượt truy cập: 37786253
  • Di sản văn hóa Phật giáo
  • Đèn cổ Việt Nam

Thời Lê (thế kỷ 17)
Mất nắp.  C: 19.0cm; Đkm: 8.7cm

Thời Lê (thế kỷ 17)
Nguyên. C: 36.3cm; ĐKm: 5.0cm;
ĐKđ: 11.4cm

Thời Lê (thế kỷ 17-18)
Nguyên. C:36.5cm;
ĐKm: 4.8cm; ĐKđ: 11.0cm

1 2 3 4 5 6 7 8 
Tổng số trang :8