Hệ thống trưng bày

Đặc sắc hoa văn trên Bảo vật Quốc gia

Cổ vật Việt Nam

Sưu tập Báo chí cách mạng VN (1925-1945)

Video mới

Thông báo

Thống kê truy cập

  • Trực tuyến: 783
    Thành viên online:
    1.host
    Số lượt truy cập: 37772307
  • Di sản văn hóa Phật giáo
  • Đèn cổ Việt Nam

Thời Mạc, thế kỷ 16.
Mất hai cánh tay. C: 86cm.

Thời hậu Lê, thế kỷ 17-18.
Gãy sứt nhiều, bong sơn. C: 107cm.

Thời Lê- Nguyễn, cuối thế kỷ 18 đầu 19.
Bong tróc sơn. C: 43cm.

Thời Nguyễn, thế kỷ 19.
Nứt. C: 48cm.

Gỗ khảm trai, tạo năm 1890.

Thời Nguyễn, niên hiệu Thành Thái 4 (1892).
Nguyên.  D: 244cm; R: 28cm.

Triều Nguyễn, năm Đinh Mùi, niên hiệu Thanh Thái 9 (1907).
Nứt, sứt mẻ.  D: 160cm; R: 37cm.

Thời Nguyễn, đầu thế kỷ 20.
D: 112cm; R: 24cm.

Triều Nguyễn, đầu thế kỷ 20
Gãy một bên cuống. 
D: 108cm; R: 22cm.

1 2 3 4 
Tổng số trang :4