Hệ thống trưng bày

Đặc sắc hoa văn trên Bảo vật Quốc gia

Cổ vật Việt Nam

Sưu tập Báo chí cách mạng VN (1925-1945)

Video mới

Thông báo

Thống kê truy cập

  • Trực tuyến: 345
    Thành viên online:
    0
    Số lượt truy cập: 37726142
  • Di sản văn hóa Phật giáo
  • Đèn cổ Việt Nam

Triều Lê Sơ, thế kỷ 15.
Sửa vòi. C: 26cm; Ðkm: 1,4cm.

Triều Lê Sơ, thế kỷ 15.
Nguyên. C: 26cm; Ðkm: 3,4cm.

Triều Lê Sơ, thế kỷ 15.
Sứt đuôi. C: 19,5cm.

Triều Lê Sơ, thế kỷ 15.
Sứt, sửa lại. C: 16,7cm.

Triều Lê Sơ, thế kỷ 15.
Sứt. C: 22,5cm; Ðkm: 12,5cm.

Triều Lê Sơ, thế kỷ 15.
Nứt. C: 18,7cm; Ðkm: 15,5cm.

Triều Lê Sơ, thế kỷ 15.
Nứt. C: 12,7cm; Đkm: 9,5cm.

Triều Lê Sơ, thế kỷ 15.
Sứt và nứt.C: 12cm; Ðkm: 12cm.

Triều Lê Sơ thế kỷ 15.
Nguyên. C: 4cm - 5,1cm; Ðkm: 2,5cm.

1 2 3 4 
Tổng số trang :4