Hệ thống trưng bày

Đặc sắc hoa văn trên Bảo vật Quốc gia

Cổ vật Việt Nam

Sưu tập Báo chí cách mạng VN (1925-1945)

Video mới

Thông báo

Thống kê truy cập

  • Trực tuyến: 573
    Thành viên online:
    1.host
    Số lượt truy cập: 37772503
  • Di sản văn hóa Phật giáo
  • Đèn cổ Việt Nam

Kiểu Đường, thế kỷ 7-9.
Sứt. C: 5cm; Đkm: 16,8cm.

Kiểu Đường, thế kỷ 7-9.
Sứt đế. C: 19,5cm; Đkm: 8,6cm.

Kiểu Đường, thế kỷ 7-9.
Sứt miệng. Cao: 32cm; Đkm: 11,3cm.

Triều Đinh - Tiền Lê, thế kỷ 10.
Sứt. C: 38,5cm và 42cm.

Triều Lý, thế kỷ 11-13.
Sứt miệng và đế. C: 2,5cm; Đkm: 9,2cm.

Triều Lý, thế kỷ 11-13
C: 4,1cm - 9,5cm. R: 3,5cm - 5cm

Triều Lý, thế kỷ 11-13.
Nứt đế, sửa quai, vòi, nắp phục chế.
C: 10,5cm; Đkm: 5,3cm.

Triều Lý, thế kỷ 11-13
Vỡ miệng, sửa lại
C: 22cm; Đkm: 6cm

Triều Lý, thế kỷ 11-13.
Bị vỡ và tu sửa lại.
C: 9cm; Đkm: 5,7cm.

1 2 3 4 5 6 7 
Tổng số trang :7