Hệ thống trưng bày

Đặc sắc hoa văn trên Bảo vật Quốc gia

Cổ vật Việt Nam

Sưu tập Báo chí cách mạng VN (1925-1945)

Video mới

Thông báo

Thống kê truy cập

  • Trực tuyến: 322
    Thành viên online:
    1.host
    Số lượt truy cập: 37786195
  • Di sản văn hóa Phật giáo
  • Đèn cổ Việt Nam

Triều Lê Trung Hưng, niên hiệu Cảnh Hưng (1740-1786).
Sứt quai. C: 57,6cm.

Triều Lê Trung Hưng, tháng 4 năm Vĩnh Hựu 2 (1736).
Quai rồng sửa lại. C: 60cm.

Triều Lê Trung Hưng, thế kỷ 18.
Nguyên. C: 30cm; Đkm: 20cm.

Triều Lê Trung Hưng, niên hiệu Cảnh Trị (1663-1671).
Nứt đế. C: 56,5cm; Đkm: 19,7cm.

Triều Lê Trung Hưng, thế kỷ 18.
Nguyên. C: 62,5cm; Đkm: 20cm.

Triều Lê Trung Hưng, niên hiệu Cảnh Hưng (1740-1786).
Vỡ, sửa lại. C: 44,4cm;
Đkm: 12,5cmx12,5cm.

Triều Lê Trung Hưng, thế kỷ 18.
Sứt. C: 52,5cm; Đkm: 11 x 11cm.

Triều Lê Trung Hưng, thế kỷ 18.
Sứt. C: 63,4cm; Đkm: 14,5cm.

Triều Lê Trung Hưng, thế kỷ 17.
Vỡ miệng, sửa lại. C: 38,5cm.

1 2 3 4 5 
Tổng số trang :5