Hệ thống trưng bày

Đặc sắc hoa văn trên Bảo vật Quốc gia

Cổ vật Việt Nam

Sưu tập Báo chí cách mạng VN (1925-1945)

Video mới

Thông báo

Thống kê truy cập

  • Trực tuyến: 343
    Thành viên online:
    0
    Số lượt truy cập: 37726173
  • Di sản văn hóa Phật giáo
  • Đèn cổ Việt Nam

Nguyên. C: 43.0cm;  Đkm: 22.0cm

 

Thời Nguyễn (thế kỷ 19-20)
Nguyên.    C: 25.0cm

Thời Nguyễn (thế kỷ 19-20)
Nguyên.   C: 33.0cm.

Thời Nguyễn (thế kỷ 20)
Gãy núm.  C: 38.5cm;
D: 16.6cm; R: 12.1cm.

Thời Nguyễn (thế kỷ 20)
Nguyên.   C: 39.2cm

Triều Nguyễn, đầu thế kỷ 19.
Nứt. C: 93cm.

Triều Lê-Nguyễn, thế kỷ 18 - 19.
Vỡ, sửa lại. C: 35,5cm; Đkm: 11,5cm.

Thời Nguyễn (thế kỷ 19-20)

Thời Nguyễn (thế kỷ 19-20)
Nguyên. C: 33cm; Đkm: 19cm.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> 
Tổng số trang :12