Hệ thống trưng bày

Đặc sắc hoa văn trên Bảo vật Quốc gia

Cổ vật Việt Nam

Sưu tập Báo chí cách mạng VN (1925-1945)

Video mới

Thông báo

Thống kê truy cập

  • Trực tuyến: 535
    Thành viên online:
    1.host
    Số lượt truy cập: 37772346
  • Di sản văn hóa Phật giáo
  • Đèn cổ Việt Nam
Cập nhật ngày: 31/ 7/ 2011
Triều Nguyễn (1802 - 1883)
Đầu tk 19, triều đại Tây Sơn chấm dứt, triều Nguyễn lên thay (1802). Đây là triều đại cuối cùng trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam. Triều Nguyễn kéo dài 143 năm chia làm hai thời kỳ:

 - Thời kỳ độc lập (1802-1883)
 - Thời kỳ thuộc Pháp (1883- 1945)


Hiện vật trưng bày gồm đồ gốm, gỗ và đồng tráng men.
Mặc dù ra đời và tồn tại trong một bối cảnh đầy biến động của tình hình trong nước và quốc tế nhưng những thành tựu về kinh tế, văn hoá, xã hội thời kỳ này vẫn tiếp tục phát triển, thể hiện qua một số tư liệu hình ảnh về kinh đô Huế, Văn Miếu Huế, bức bản đồ Đại Nam nhất thống toàn đồ vẽ năm 1838; bức tranh vẽ lục bộ triều Nguyễn, các bản trích về khoa cử, luật pháp, quan chế... Những sưu tập quý lần đầu tiên được trưng bày như chuông đồng, ấn, triện giàu sức biểu cảm, gây ấn tượng sâu sắc cho người xem. Ngoài ra còn nhiều sưu tập khác như khánh đồng, đồ đồng và đồng khảm tam khí, gỗ khảm trai, gỗ sơn thếp, tiền đồng, bạc đĩnh, sắc phong và phẩm phục triều Nguyễn. Đặc biệt hai khẩu súng săn nạm vàng của vua Minh Mạng, Tự Đức cũng như khẩu thần công đồng được phong tước dưới đời Nguyễn Gia Long (1816).

Năm 1858, thực dân Pháp bắt đầu nổ súng xâm lược Việt Nam. Sau 80 năm phụ thuộc, năm 1884, nhà Nguyễn đã hoàn toàn đầu hàng thực dân Pháp. Nước Việt Nam trở thành một quốc gia thuộc địa nửa phong kiến. Năm 1885 đánh dấu một mốc lịch sử quan trọng ở Việt Nam. Thực dân Pháp hoàn tất công cuộc xâm lược Việt Nam và một phong trào chống Pháp sôi nổi rộng khắp trong cả nước đã bùng nổ.
Sưu tập đồ gỗ sơn son thếp vàng.