Hệ thống trưng bày

Đặc sắc hoa văn trên Bảo vật Quốc gia

Cổ vật Việt Nam

Sưu tập Báo chí cách mạng VN (1925-1945)

Video mới

Thông báo

Thống kê truy cập

  • Trực tuyến: 825
    Thành viên online:
    1.host
    Số lượt truy cập: 37772291
  • Di sản văn hóa Phật giáo
  • Đèn cổ Việt Nam
Cập nhật ngày: 31/ 7/ 2011
Triều Tây Sơn
Đến thế kỷ 18, chế độ phong kiến Việt Nam bước vào giai đoạn khủng hoảng toàn diện, mâu thuẫn giai cấp trong lòng xã hội Việt Nam diễn ra hết sức gay gắt. Nội chiến liên miên, đời sống nông dân vô cùng cực khổ, phong trào nông dân khởi nghĩa nổ ra liên tiếp mà đỉnh cao là cuộc khởi nghĩa của nông dân Tây Sơn năm 1771 đã phát triển mạnh mẽ, tiến tới dẹp tan các thế lực phong kiến cát cứ của các chúa Nguyễn, lật đổ chính quyền hủ bại nhà Lê, bước đầu thực hiện thống nhất đất nước. Người tổ chức và lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Thanh, làm nên chiến thắng oanh liệt mùa xuân năm Kỷ Dậu (1789) là anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ.

Một góc phòng trưng bày triều Tây Sơn.
Cuộc khởi nghĩa đã đánh đuổi được thế lực phong kiến của các chúa Nguyễn, lật đổ chính quyền nhà Lê, thành lập chính quyền Tây Sơn.

Sau khi đánh tan quân xâm lược, Quang Trung - Nguyễn Huệ thực hiện nhiều cải cách lớn nhằm phát triển sản xuất, phát triển văn hóa dân tộc, củng cố nền độc lập tự chủ của đất nước. Những nét đổi mới của chính quyền Tây Sơn được thể hiện qua các tài liệu, văn bản như "Chiếu khuyến học", "Chiếu khuyến nông", "Lệnh sửa sang đê điều"...

Tài liệu hiện vật đáng chú ý ở đây là bức thư do chính Nguyễn Huệ viết gửi La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp nói về việc chọn đất đóng đô và chiếc trống đồng niên hiệu Cảnh Thịnh 8 (1800)…
Sưu tập đồ gỗ, tk 15 - 18.