Hệ thống trưng bày

Đặc sắc hoa văn trên Bảo vật Quốc gia

Cổ vật Việt Nam

Sưu tập Báo chí cách mạng VN (1925-1945)

Video mới

Thông báo

Thống kê truy cập

  • Trực tuyến: 810
    Thành viên online:
    1.host
    Số lượt truy cập: 37772260
  • Di sản văn hóa Phật giáo
  • Đèn cổ Việt Nam
Cập nhật ngày: 31/ 7/ 2011
Triều Hồ (1400 - 1407)
Niên hiệu Quang Thái năm thứ 10 thời Trần Thuận Tông (1397), Hồ Quý Ly bắt vua Trần Thuận Tông rời đô về Thanh Hóa, năm sau, Hồ Quý Ly ép Trần Thuận Tông "nhường ngôi" cho thái tử là Trần Án mới 3 tuổi, tự lập làm "Nhiếp chính quốc tổ" trông coi việc triều chính. Năm thứ 2 niên hiệu Kiến Tân (1400), Hồ Quý Ly phế Thiếu Đế Trần Án, tự xưng là hoàng đế, đổi quốc hiệu là "Đại Ngu", đặt niên hiệu là "Thánh Nguyên". Cũng năm đó Hồ Quý Ly rút về làm "Thái thượng hoàng" và truyền ngôi cho con trai là Hồ Hán Thương. Hồ Hán Thương đổi niên hiệu là "Thiệu Thành", được 2 năm lại đổi niên hiệu là "Khai Đại" (1403 - 1406). Năm 1406, nhà Minh (Trung Quốc) đem quân đánh nhà Hồ. Năm 1407, triều Hồ tiêu vong, truyền được 2 đời, tổng cộng 7 năm.

Sơ đồ mặt bằng Ly cung và một số trang trí kiến trúc đất nung, tk 14 - 15.

Những sưu tập hiện vật và tư liệu hình ảnh giới thiệu trong phòng trưng bày gồm vật liệu kiến trúc khai quật ở Ly Cung (Thanh Hóa) như gạch, ngói, trang trí kiến trúc; bức ảnh chụp thành Tây Đô; sử liệu về việc phát hành tiền giấy... đã góp phần chứng tỏ rằng tuy tồn tại ngắn ngủi (1400-1407), nhưng triều Hồ đã để lại một dấu ấn khó phai về những cải cách tiến bộ của triều đại này. Đó là chủ trương về cải cách tiền tệ, những chính sách về thuế khoá, hạn điền, hạn nô, tổ chức thi tuyển Thái học sinh, khuyến khích sử dụng chữ Nôm….