Hệ thống trưng bày

Đặc sắc hoa văn trên Bảo vật Quốc gia

Cổ vật Việt Nam

Sưu tập Báo chí cách mạng VN (1925-1945)

Video mới

Thông báo

Thống kê truy cập

  • Trực tuyến: 345
    Thành viên online:
    0
    Số lượt truy cập: 37726140
  • Di sản văn hóa Phật giáo
  • Đèn cổ Việt Nam
Đúc Trong khoảng 1369 - 1370.
Đúc trong khoảng 1358 - 1359.
Mặt lưng trên lỗ vuông có chữ Nguyên. Đúc trong khoảng 1360 - 1369.
Triều Trần, thế kỷ 13-14.
Sứt nắp, sửa vòi. C: 14cm; Ðkm: 5,5cm.
Triều Trần, thế kỷ 13-14.
Sứt. C: 12,7cm.
Triều Trần, thế kỷ 13-14.
Sứt. C: 12,1cm; Ðkm: 8,6cm.
Triều Trần, thế kỷ 13-14.
Vỡ gắn lại. C: 17,6cm; Đkm: 6,2cm.
Triều Trần-Lê Sơ, thế kỷ 14-15.
Nguyên. C: 19,2cm; Ðkm: 10,6cm.
Triều Trần, thế kỷ 13-14
Sứt nắp và miệng.
C: 14,5cm; Ðkm: 15,9cm.
1 2 3 4 5 6 7 
Tổng số trang :7