Hệ thống trưng bày

Đặc sắc hoa văn trên Bảo vật Quốc gia

Cổ vật Việt Nam

Sưu tập Báo chí cách mạng VN (1925-1945)

Video mới

Thông báo

Thống kê truy cập

  • Trực tuyến: 340
    Thành viên online:
    0
    Số lượt truy cập: 37726126
  • Di sản văn hóa Phật giáo
  • Đèn cổ Việt Nam
Triều Lý, thế kỷ 11-13.
Sứt miệng và đế. C: 2,5cm; Đkm: 9,2cm.
Triều Lý, thế kỷ 11-13.
Nguyên. C: 5,8cm; Đkm: 15,7cm.
Triều Lý, thế kỷ 11-13.
Nguyên. C: 5,8cm; Đkm: 15,7cm.
Triều Lý, thế kỷ 11-13.
Sứt đế. C: 4cm; Đkm: 14,8cm.
Đúc trong khoảng 1140 - 1162.
Triều Lý, năm 1057.
Vỡ. C: 13,5cm; R: 8cm
Triều Lý, năm 1057.
Mất chỏm tóc, sứt.  C: 9cm
Triều Lý, thế kỷ 11-13
C: 4,1cm - 9,5cm. R: 3,5cm - 5cm
Triều Lý, thế kỷ 11-13.
Vỡ đế. C: 12,5cm.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Tổng số trang :9