Hệ thống trưng bày

Đặc sắc hoa văn trên Bảo vật Quốc gia

Cổ vật Việt Nam

Sưu tập Báo chí cách mạng VN (1925-1945)

Video mới

Thông báo

Thống kê truy cập

  • Trực tuyến: 706
    Thành viên online:
    1.host
    Số lượt truy cập: 37772317
  • Di sản văn hóa Phật giáo
  • Đèn cổ Việt Nam
Kiểu Đường, thế kỷ 7-9.
Nguyên. C: 4,5cm; Đkm: 13,2cm.
Kiểu Hán, thế kỷ 1-3.
Sứt miệng, chân. C: 13,5cm; Ðkm: 8cm.
Kiểu Lục Triều, thế kỷ 6-7.
Nguyên. C: 20,5cm
Kiểu Ðường, thế kỷ 9-10.
Sứt vai. Cao: 14,5cm; Ðkm: 6cm.
Kiểu Ðường, thế kỷ 7-9.
Sứt miệng. C: 12,5cm; Ðkm: 5,5cm.
Kiểu Ðường, thế kỷ 7-9.
Vỡ miệng. C: 10,5cm; Ðkm: 17,2cm

Bản đồ khởi nghĩa Hai Bà Trưng chống Đông Hán (năm 40-43)

Kiểu Hán, thế kỷ 1-3.
Sứt miệng. C: 2,6cm - 3cm;
Đkm: 8,4cm - 10,2cm.

Kiểu Đường, thế kỷ 7-9.
Sứt. C: 5cm; Đkm: 16,8cm.
1 2 3 
Tổng số trang :3