Hệ thống trưng bày

Đặc sắc hoa văn trên Bảo vật Quốc gia

Cổ vật Việt Nam

Sưu tập Báo chí cách mạng VN (1925-1945)

Video mới

Thông báo

Thống kê truy cập

  • Trực tuyến: 342
    Thành viên online:
    0
    Số lượt truy cập: 37726155
  • Di sản văn hóa Phật giáo
  • Đèn cổ Việt Nam
Cập nhật ngày: 31/ 7/ 2011
Thời kỳ chống Bắc thuộc
Phòng trưng bày tập trung giới thiệu những sưu tập hiện vật đặc sắc và những hình ảnh về cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất của dân tộc Việt Nam chống phong kiến phương Bắc trong suốt 10 thế kỷ (tk 1tr. Cn - tk 10) trên hai phương diện sau:

- Quá trình đấu tranh bền bỉ của dân tộc Việt chống âm mưu đồng hoá của phong kiến phương Bắc trên lĩnh vực văn hóa, gìn giữ bản sắc và tiếp thu văn minh nhân loại, làm giàu cho văn hoá dân tộc.

- Các phong trào đấu tranh quật cường chống phong kiến phương Bắc xâm lược dành độc lập dân tộc mà mở đầu là cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng (40 - 43 S.Cn). 
 
Hình ảnh cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và phong trào chống Bắc thuộc tk 1 - tk 10.

 Ngay từ buổi đầu dựng nước, tk 1tr.Cn, dân tộc Việt Nam cùng với nền văn minh Đông Sơn đứng trước một thử thách của sự tồn vong. Mặc dù ách thống trị tàn bạo và thâm độc kéo dài nhiều thế kỷ, nhưng sức sống văn hoá Việt vẫn được bảo tồn, phát triển theo một mạch ngầm và rồi lại bừng khởi khi đất nước giành lại được nền độc lập tự chủ. Những chiếc trống đồng loại II, III, IV Heger và trung gian mang đậm bản sắc Đông Sơn đã phản ánh rõ hình thức bảo tồn văn hoá Việt, đồng thời cũng giúp người xem một cảm quan có hệ thống về sự diễn tiến của trống đồng cổ Việt Nam. Sưu tập gốm 10 thế kỷ đầu Công nguyên cũng đã để lại ấn tượng đẹp về sức sống bền vững của văn hóa Đông Sơn qua những chiếc ấm đầu gà, đầu voi, bình hình vịt, bát có tai và nhiều đồ gia dụng khác.


 
Trống đồng H. II và một số đồ đồng, tk 1 - 3.
Song hành với cuộc đấu tranh bảo tồn truyền thống văn hoá dân tộc, sự nghiệp chống ngoại xâm trong suốt 10 thế kỷ được trình bày với các tư liệu, hiện vật về các cuộc khởi nghĩa vũ trang liên tiếp và rộng khắp trong cả nước. Từ cuộc khởi nghĩa đầu tiên của Hai Bà Trưng năm 40 S.Cn đến đầu tk 10, hàng trăm cuộc khởi nghĩa đã liên tiếp nổ ra. Năm 938, với chiến thắng oanh liệt trên sông Bạch Đằng (Quảng Ninh), Ngô Quyền đã kết thúc thời kỳ nghìn năm đô hộ của ngoại bang, mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập tự chủ lâu dài của dân tộc Việt Nam.