Hệ thống trưng bày

Đặc sắc hoa văn trên Bảo vật Quốc gia

Cổ vật Việt Nam

Sưu tập Báo chí cách mạng VN (1925-1945)

Video mới

Thông báo

Thống kê truy cập

  • Trực tuyến: 820
    Thành viên online:
    1.host
    Số lượt truy cập: 37772275
  • Di sản văn hóa Phật giáo
  • Đèn cổ Việt Nam
Gốm, Gò Dừa, Duy Xuyên, Quảng Nam.
Cách ngày nay khoảng 2.000 - 2.500 năm
Đá, văn hoá Sa Huỳnh, cách ngày nay khoảng 2000-2500 năm.
Văn hoá Sa Huỳnh, 2000 - 2500 năm cách ngày nay.
Sứt lưỡi, gắn mũi. D: 29,3cm; R: 5,5cm