Hệ thống trưng bày

Đặc sắc hoa văn trên Bảo vật Quốc gia

Cổ vật Việt Nam

Sưu tập Báo chí cách mạng VN (1925-1945)

Video mới

Thông báo

Thống kê truy cập

  • Trực tuyến: 580
    Thành viên online:
    1.host
    Số lượt truy cập: 37772519
  • Di sản văn hóa Phật giáo
  • Đèn cổ Việt Nam

Di tích Giồng Phệt, thời đại sắt sớm, 2300 năm cách ngày nay.
Một chiếc bị méo D: 3cm; 2cm; 2,1cm.

Di tích Giồng Phệt, thời đại sắt sớm, 2300 năm cách ngày nay.Sứt.

Di tích Giồng Phệt, thời đại sắt sớm, 2300 năm cách ngày nay.
Nguyên

Di tích Giồng Phệt, thời đại sắt sớm, 2300 năm cách ngày nay.
Một số hạt bị sứt.

Di tích Giồng Phệt, thời đại sắt sớm, 2300 năm cách ngày nay.
Sứt móc và một mấu.
D: 3,5cm; R: 3,1cm.
Di tích Giồng Phệt, thời đại sắt sớm.
2300 năm cách ngày nay.
Sứt. D: 5cm; R: 3,5cm.
Di tích Giồng Phệt, thời đại sắt sớm.
2300 năm cách ngày nay.
Móc bị gãy. D: 7,1cm; R:4,4cm

Di tích Giồng Phệt, thời đại sắt sớm, 2300 năm cách ngày nay.
Sứt sừng thú.  D: 5,4cm; R: 4,5cm.

Di tích Giồng Phệt, thời đại sắt sớm, 2300 năm cách ngày nay.
Sứt sừng, móc gãy gắn lại.
D: 4,7cm; C: 4,4cm.
1 2 3 
Tổng số trang :3