Cập nhật: 9:38 AM GMT+7, Thứ hai, 02/02/2015
  Nguồn tin:Bảo tàng Lịch sử quốc gia
  • Font
  • In bài
  • Gửi cho bạn bè
  • Ý kiến

  Tác giả: Vũ Như Khôi; Nxb: Quân đội nhân dân; Khổ sách: 19cmx27cm; Số lượng: 574 tr.; Năm: 2006.


  Ngày 3-2-1930, Đảng Cộng Sản Việt Nam được thành lập. Từ khi ra đời đến nay, Đảng Cộng sản – do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và rèn luyện đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và việc thành lập Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa là kết quả tổng hợp của các phong trào cách mạng liên tục diễn ra trong 15 năm sau ngày thành lập Đảng, từ cao trào cách mạng 1930-1931 và Xô viết Nghệ-Tĩnh, cuộc vận động dân chủ 1936-1939 đến phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945. Cách mạng tháng Tám đã xóa bỏ chế độ thuộc địa nửa phong kiến ở nước ta, mở ra kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.  Kế thừa những thành tựu và kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc khi còn chiến tranh và trong những năm đầu sau khi nước nhà thống nhất, trải qua nhiều tìm tòi, khảo nghiệm sáng kiến của nhân dân, Đảng đã đề ra và lãnh đạo thực hiện đường lối đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc phù hợp với thực tiễn Việt Nam và bối cảnh quốc tế mới.

  “Đảng Cộng sản Việt Nam với công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập Quốc tế” tập hợp những sự kiện lịch sử được lựa chọn, biên soạn với những tư liệu mới, những kết quả nghiên cứu mới. Cuốn sách gồm 4 nội dung chính:

  Phần I. Đảng lãnh đạo hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, đặt nền móng cho cách mạng xã hội chủ nghĩa và công cuộc đổi mới đất nước.

  Phần II. Quá trình tìm tòi, thử nghiệm và đổi mới từng phần (1975-1986)

  Phần III. Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội (1986-1996)

  Phần IV. Đảng Cộng sản Việt Nam với công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế (1996-2005).

  Thư viện Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (số 25 Tông Đản - Hoàn Kiếm - Hà Nội) xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

  Phạm Trang Nhung (Phòng Tư liệu – Thư viện)  Nguồn tin:Bảo tàng Lịch sử quốc gia
  • Font
  • In bài
  • Gửi cho bạn bè
  • Ý kiến

  Đặc sắc hoa văn trên Bảo vật Quốc gia

  Cổ vật Việt Nam

  Sưu tập Báo chí cách mạng VN (1925-1945)

  • Di sản văn hóa Phật giáo
  • Đèn cổ Việt Nam
  • Khu vực:

  Liên kết Website

  Thống kê truy cập

  • Trực tuyến: 527
   Thành viên online:
   1.host
   Số lượt truy cập: 37786502