Cập nhật ngày 15/ 7/ 2013 
Sơ đồ tổ chức nhân sự

+ Ban Giám đốc

+ Các phòng ban

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH CHÍNH

ĐIỆN THOẠI

 

+ PHÒNG HÀNH CHÍNH, TỔNG HỢP

1

Nguyễn Hoài Nam

 Trưởng phòng

4.39336214

 

2

Lê Lan Anh

Phó Trưởng phòng

4.38252853

 

3

 Nguyễn Tiến Điệp

 Phó Trưởng phòng

 4.39336214

 

+ PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

1

Hoàng Duy Tiến

Trưởng phòng

4.39336370

 

2

Phạm Thị Đức Trang

Phó Trưởng phòng

4.39330394

 

3

Lê Thị Hồng Thu

Phó Trưởng phòng

4.39330021

 

+ PHÒNG KẾ HOẠCH

1

Lê Thị Kim Thoa

Trưởng phòng

4.39336232

 

2

Cao Thế Anh

Phó Trưởng phòng

4.39336386

 

+ PHÒNG TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN

1

Nguyễn Thúy Hằng

Trưởng phòng, Kế toán trưởng

4.39336217

 

2

Nông Văn Tân

Phó Trưởng phòng

4.39336371

 

+ PHÒNG NGHIÊN CỨU, SƯU TẦM

1

Chu Văn Vệ

Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng

4.39342222

 

2

Nguyễn Mạnh Thắng

Phó Trưởng phòng

4.39387669

 

3

Nguyễn Thị Huyền

Phó Trưởng phòng

4.38254323

 

+ PHÒNG QUẢN LÝ HIỆN VẬT

1

Đinh Ngọc Triển

Trưởng phòng

4.38242433

 

2

Đào Lê Quế Hương

Phó Trưởng phòng

4.39335628

 

3

Ngô Thị Thu Hiền

Phó Trưởng phòng

4.39387737

 

+ PHÒNG BẢO QUẢN

1

Nguyễn Thị Hương Thơm

Trưởng phòng

4.39336374

 

2

Nguyễn Sỹ Nam

Phó Trưởng phòng

4.39378328

 

3

Vũ Văn Dương

Phó Trưởng phòng

4.39336385

 

+ PHÒNG TRƯNG BÀY

1

Nguyễn Quốc Bình

Trưởng phòng

4.39331253

 

2

Trần Thị Thu Hà

Phó Trưởng phòng

 4.39335451

 

3

 Lê Văn Chiến

 Phó Trưởng phòng

 4.39387670

 

+ PHÒNG GIÁO DỤC, CÔNG CHÚNG

1

Nguyễn Thị Thu Hoan

Trưởng phòng

4.39330020

 

2

Phạm Thị Mai Thủy

Phó Trưởng phòng

4.39335628

 

3

Nguyễn Thị Cẩm Phương

Phó Trưởng phòng

4.38254151

 

+ PHÒNG TRUYỀN THÔNG

1

Tô Thị Thủy Lâm

Trưởng phòng

4.39331756

 

2

Nguyễn Thị Tường Khanh

Phó Trưởng phòng

4.39335451

 

+ PHÒNG TƯ LIỆU, THƯ VIỆN

1

Nguyễn Thị Thúy Hà

Trưởng phòng

4.39334856

 

2

Hoàng Ngọc Chính

Phó Trưởng phòng

4.39387671

 

+ PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

1

Phan Tuấn Dũng

Trưởng phòng

4.39336327

 

2

Đặng Thị Tuyết Thanh

Phó Trưởng phòng

 

 

+ PHÒNG QUẢN LÝ TRƯNG BÀY NGOÀI TRỜI VÀ KHÔNG GIAN TƯỞNG NIỆM

1

Nông Quốc Tuấn

Trưởng phòng

4.39336373

 

2

Nguyễn Ngọc Chất

Phó Trưởng phòng

 

 

3

Lê Đức Vịnh

Phó Trưởng phòng

4.39378329

 

+ PHÒNG KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ

1

Nguyễn Văn Sơn

Trưởng phòng

4.39387672

 

2

Vũ Quốc Bảo

Phó Trưởng phòng

4.38261651

 

+ PHÒNG BẢO VỆ

1

Nguyễn Tuấn Anh

Trưởng phòng

4.39387673

 

2

Nguyễn Đỗ Đỗ Hà

Phó Trưởng phòng

4.39387673

 

3

Trần Thanh Tuyên

Phó Trưởng phòng

4.39340332

 

 

 

 

[Quay lại] 

Bản để in In bài   Lưu file   Gửi tin qua email Gửi cho bạn bè     Xuất Xml


Đặc sắc hoa văn trên Bảo vật Quốc gia

Cổ vật Việt Nam

Sưu tập Báo chí cách mạng VN (1925-1945)

  • Di sản văn hóa Phật giáo
  • Đèn cổ Việt Nam
  • Khu vực: