Cập nhật ngày 15/ 7/ 2013 
Sơ đồ tổ chức nhân sự

+ Ban Giám đốc

+ Các phòng ban

STT Họ và tên Chức danh chính Điện thoại
+ Phòng Hành chính, Tổng hợp
1 Nguyễn Hoài Nam Phó Trưởng phòng 04.39336214
2 Lê Lan Anh Phó Trưởng phòng

04.38252853

 3  Nguyễn Tiến Điệp  Phó Trưởng phòng  04.39336214
+ Phòng Tổ chức cán bộ
1 Hoàng Duy Tiến Trưởng phòng 04.39336370
2 Phạm Thị Đức Trang Phó Trưởng phòng 04.39330394
3 Lê Thị Hồng Thu Phó Trưởng phòng 04.39330021
+ Phòng kế hoạch
1 Lê Thị Kim Thoa Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng 04.39336232
2 Cao Thế Anh Phó Trưởng phòng 04.39336386
+ Phòng Tài chính, Kế toán
1 Nguyễn Thúy Hằng Trưởng phòng, Kế toán trưởng 04.39336217
2 Nông Văn Tân Phó Trưởng phòng 04.39336371
+ Phòng Nghiên cứu, Sưu tầm
1 Chu Văn Vệ Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng 04.39342222
2 Nguyễn Mạnh Thắng Phó Trưởng phòng 04.39387669
3 Nguyễn Thị Huyền Phó Trưởng phòng 04.38254323
+ Phòng Quản lý hiện vật
1 Đinh Ngọc Triển Trưởng phòng 04.38242433
2 Đào Lê Quế Hương Phó Trưởng phòng 04.39335628
3 Ngô Thị Thu Hiền Phó Trưởng phòng 04.39387737
+ Phòng Bảo quản
1 Nguyễn Thị Hương Thơm Trưởng phòng 04.39336374
2 Nguyễn Sỹ Nam Phó Trưởng phòng 04.39378328
3 Vũ Văn Dương Phó Trưởng phòng 04.39336385
+ Phòng Trưng bày
1 Nguyễn Quốc Bình Trưởng phòng 04.39331253
2 Trần Thị Thu Hà Phó Trưởng phòng  04.39335451
 3  Lê Văn Chiến  Phó Trưởng phòng  04.39387670
+ Phòng Giáo dục, Công chúng
1 Nguyễn Thị Thu Hoan Trưởng phòng 04.39330020
2 Phạm Thị Mai Thủy Phó Trưởng phòng 04.39335628
3 Nguyễn Thị Cẩm Phương Phó Trưởng phòng 04.38254151
+ Phòng Truyền thông
1 Tô Thị Thủy Lâm Trưởng phòng 04.39331756
2 Nguyễn Thị Tường Khanh Phó Trưởng phòng 04.39335451
+ Phòng Tư liệu, Thư viện
1 Nguyễn Thị Thúy Hà Trưởng phòng 04.39334856
2 Hoàng Ngọc Chính Phó Trưởng phòng 04.39387671
+ Phòng Hợp tác quốc tế
1 Phan Tuấn Dũng Trưởng phòng 04.39336327
2 Đặng Thị Tuyết Thanh Phó Trưởng phòng  
       
+ Phòng Quản lý trưng bày ngoài trời và Không gian tưởng niệm

1

2

Nông Quốc Tuấn

Lê Đức Vịnh

Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng

04.39336373

04.39378329

+ Phòng Kỹ thuật, Công nghệ

1 Nguyễn Văn Sơn Trưởng phòng 04.39387672
2 Vũ Quốc Bảo Phó Trưởng phòng 04.38261651
+ Phòng Bảo vệ
1 Nguyễn Tuấn Anh Trưởng phòng 04.39387673
2 Nguyễn Đỗ Đỗ Hà Phó Trưởng phòng 04.39387673
3 Trần Thanh Tuyên Phó Trưởng phòng 04.39340332
 
 

 

[Quay lại] 

Bản để in In bài   Lưu file   Gửi tin qua email Gửi cho bạn bè     Xuất Xml


Đặc sắc hoa văn trên Bảo vật Quốc gia

Cổ vật Việt Nam

Sưu tập Báo chí cách mạng VN (1925-1945)

  • Di sản văn hóa Phật giáo
  • Đèn cổ Việt Nam
  • Khu vực: