Cập nhật ngày 15/ 7/ 2013 
Cơ cấu tổ chức

Ngay sau khi sáp nhập, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy quản lý và đã thiết lập được cơ cấu tổ chức hoạt động với 15 phòng như sau:

[Quay lại] 

Bản để in In bài   Lưu file   Gửi tin qua email Gửi cho bạn bè     Xuất Xml


Đặc sắc hoa văn trên Bảo vật Quốc gia

Cổ vật Việt Nam

Sưu tập Báo chí cách mạng VN (1925-1945)

Video mới

  • Khu vực: