Tuesday, 7/14/2020
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

ORGANISATION

Personnel organisation

BOARD OF MANAGERS

 

DEPARTMENTS

No.

NAME

POSITION

TELEPHONE

 

DEPARTMENT OF GENERAL ADMINISTRATION

 

1

Nguyễn Hoài Nam

 Head

024.39336214

 

Administration Part

 

1

Lê Lan Anh

Deputy Head

024.38252853

 

2

 Nguyễn Tiến Điệp

Deputy Head

 024.39336214

 

Personnel and Organization Part

 

1

Hoàng Duy Tiến

Deputy Head (Manager)

024.39336370

 

2

Phạm Thị Đức Trang

Deputy Head

024.39330394

 

3

Lê Thị Hồng Thu

Deputy Head

024.39330021

 

Planning Part

 

1

Lê Thị Kim Thoa

Deputy Head (Manager)

024.39336232

 

Finance and Accounting Part

 

1

Nguyễn Thúy Hằng

Deputy Head (Manager)
Chief Accountant

024.39336217

 

2

Nông Văn Tân

Deputy Head

024.39336371

 

International Cooperation Part

 

1

Phan Tuấn Dũng

Deputy Head (Manager)

024.39336327

 

2

Đặng Thị Tuyết Thanh

Deputy Head

 024.39335451 

 

Technique and Technology Part

 

1

Nguyễn Văn Sơn

Deputy Head (Manager)

024.39387672

 

2

Vũ Quốc Bảo

Deputy Head

024.38261651

 

DEPARTMENT OF RESEARCH AND COLLECTING

 

1

Nguyễn Mạnh Thắng

 Head

024.39342222

 

2

Nguyễn Ngọc Chất

Deputy Head

024.39387669

 

3

Lê Văn Chiến

Deputy Head

024.38254323

 

DEPARTMENT OF ARTIFACT MANAGEMENT

 

1

Đinh Ngọc Triển

Head

024.38242433

 

2

Đào Lê Quế Hương

Deputy Head

024.39335628

 

 

 

 

 

 

DEPARTMENT OF PRESERVATION

 

1

Nguyễn Thị Hương Thơm

Head

024.39336374

 

2

Nguyễn Sỹ Nam

Deputy Head

024.39378328

 

3

Vũ Văn Dương

Deputy Head

024.39336385

 

DEPARTMENT OF EXHIBITION

 

1

Nguyễn Quốc Bình

Head

024.39331253

 

2

Trần Thị Thu Hà

Deputy Head

 024.39335451

 

3

Nông Quốc Tuấn

Deputy Head

024.39336373

 

4

Lê Đức Vịnh

Deputy Head

024.39378329

 

DEPARTMENT OF EDUCATION AND PUBLIC RELATIONS

 

1

Nguyễn Thị Thu Hoan

Head

024.39330020

 

2

Phạm Thị Mai Thủy

Deputy Head

024.39335628

 

DEPARTMENT OF COMMUNICATION

 

1

Tô Thị Thủy Lâm

Head

024.39331756

 

2

Nguyễn Thị Tường Khanh

Deputy Head

024.39335451

 

DEPARTMENT OF LIBRARY AND DOCUMENTATION

 

1

Nguyễn Thị Thúy Hà

Head

024.39334856

 

2

Hoàng Ngọc Chính

Deputy Head

024.39387671

 

DEPARTMENT OF SECURITY

 

1

Nguyễn Tuấn Anh

Head

024.39387673

 

2

Nguyễn Đỗ Đỗ Hà

Deputy Head

024.39387673

 

3

Trần Thanh Hoàn

Deputy Head

024.39340332