Bạn chưa chọn câu trả lời
Biểu quyết thành công
Biểu quyết thất bại

Trưng bày

Cuộc đấu tranh bảo tồn và tiếp thu, phát triển nền văn hóa dân tộc, thế kỷ 1-10

Giới thiệu chung

Năm 111 TCN, nhà Hán khởi binh tiến đánh Nam Việt, nhà Triệu sụp đổ, nước ta bị đặt dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc (Trung Hoa). Chính sách xuyên suốt của thời kỳ này là chính sách đồng hóa văn hóa, song, sự hiện diện của sưu tập hiện vật mang đậm yếu tố văn hóa Đông Sơn như: trống đồng, đồ gốm, chuông đồng... đã thể hiện sức sống mãnh liệt của văn hóa Việt cũng như sự tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại để phát triển văn hóa dân tộc. Bên cạnh đó, công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng được thể hiện qua các cuộc khởi nghĩa: Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lí Bí, Mai Thúc Loan, Phùng Hưng... Năm 938, chiến thắng vang dội trên sông Bạch Đằng của Ngô Quyền chống quân Nam Hán đã kết thúc nghìn năm đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc, mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc.

img

Sơ đồ tham quan

img

Vào cuối thế kỷ II TCN, nước ta bị đặt dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến Trung Hoa. Nhân dân ta luôn phải đấu tranh chống lại ách áp bức bóc lột, giành độc lập dân tộc và đặc biệt là chống âm mưu đồng hóa về văn hóa của các triều đại phong kiến Trung Hoa. Sức sống của văn hóa Việt vẫn được bảo tồn và phát triển. Bên cạnh đó, người Việt đã rất linh hoạt trong việc tiếp thu tinh hoa văn hóa bên ngoài như: tiếp thu chữ Hán để mở mang tri thức, tiếp thu những tư tưởng, tôn giáo lớn như: Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo để phát triển văn hóa dân tộc. Người Việt còn nhanh chóng tiếp thu, phát triển kỹ thuật làm gốm, đặc biệt là sự chuyển đổi về kỹ thuật, tổ chức sản xuất gốm tạo tiền đề cho sự phát triển của gốm Việt Nam. Trên cơ sở đó, góp phần rất lớn phát triển văn hóa dân tộc tạo nền tảng vững chắc cho văn hóa Đại Việt phục hưng và phát triển sau này.

Hiện vật tiêu biểu

Bên cạnh việc bảo tồn, tiếp thu và phát triển văn hóa dân tộc, những cuộc đấu tranh chống ách đô hộ của các triều đại phong kiến Trung Hoa diễn ra liên tục, bền bỉ. Mở đầu là khởi nghĩa Hai Bà Trưng chống quân Đông Hán năm 40 - 43, khởi nghĩa của Bà Triệu chống quân Ngô năm 248. Năm 544, sau khi chiến thắng quân Lương, Lý Bí tự xưng hoàng đế, đặt niên hiệu là Thiên Đức, đặt tên nước là Vạn Xuân, định đô ở Long Biên. Liên tiếp sau đó là các cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan năm 713; khởi nghĩa Phùng Hưng năm 766; khởi nghĩa của Khúc Thừa Dụ năm 905 và đặc biệt là cuộc chiến thắng của Ngô Quyền chống quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 không chỉ thể hiện được tài năng quân sự của người anh hùng dân tộc Ngô Quyền mà còn chấm dứt thời kỳ đô hộ của nước ta, mở ra kỷ nguyên mới- kỷ nguyên độc lập, tự chủ.

 

goc-trung-bay

Góc trưng bày khởi nghĩa Hai Bà Trưng, năm 40-43

 

goc-trung-bay

Góc trưng bày khởi nghĩa Lý Bí, năm 544

 

goc-trung-bay

Mô hình “Trận chiến Bạch Đằng”, năm 938

Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đơn vị quản lý: Bảo tàng Lịch sử quốc gia - Giấy phép số: 164/GP-TTĐT cấp ngày: 31/10/2012

Chịu trách nhiệm: TS. Nguyễn Văn Cường - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Địa chỉ: Số 1, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số 216, Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Email: banbientap@baotanglichsu.vn - Tel/Fax: 84.4.38252853