Bạn chưa chọn câu trả lời
Biểu quyết thành công
Biểu quyết thất bại

Trưng bày

Ảnh tư liệu

Giới thiệu những hiện vật, hình ảnh, tài liệu về cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Việt Nam từ khi Thực dân Pháp nổ súng xâm lược năm 1858, kết thúc là thắng lợi của cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền của nhân dân Việt Nam tháng 8/1945. Theo tiến trình lịch sử, phần trưng bày từ phòng 1 đến phòng 9 giúp người xem thấy rõ những vấn đề chính: Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam và chính sách cai trị của thực dân Pháp; Các phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX; Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập (3/2/1930) lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành độc lập dân tộc qua các cao trào Cách mạng 1930-1931, 1936-1939, 1939-1945; Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nhà nước độc lập, dân chủ đầu tiên ở Đông Nam Á.

Sơ đồ tham quan

img

Trong thời kỳ vận động dân chủ (1936-1939), Đảng Cộng sản Đông Dương đã công khai xuất bản sách, báo chí để tuyên truyền cách mạng. Các tờ báo của Đảng, của Mặt trận Dân chủ và các đoàn thể ra đời ở hầu hết các tỉnh thành trong nước nhằm truyền bá Chủ nghĩa Mác-Lê nin và nâng cao nhận thức cách mạng cho quần chúng. Thời kỳ này, Bảo tàng Lịch sử quốc gia lưu giữ hơn 20 đầu báo chí cách mạng, một số báo tiêu biểu được lựa chọn trưng bày như:

Báo Dân Chúng, cơ quan trung ương của Đảng Cộng sản Đông Dương, số 41, ra ngày 3/1/1939.

Báo do Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ sáng lập. Tòa soạn: từ số 1 đến 33 tại 51E Colonel Grimaud (Nay là Phạm Ngũ Lão, thành phố Hồ Chí Minh), từ số 34 trở đi tại 43 phố Hamelin (nay là đường Lê thị Hồng Gấm, thành phố Hồ Chí Minh). In ở nhà in Sati, Bảo tồn, Xưa nay.

Báo Le Travail (Lao động), tuần báo chính trị và kinh tế xuất bản thứ 4 hàng tuần bằng tiếng Pháp tại Hà Nội, số 6, ngày 21/10/1936

Báo Tin Tức, tuần báo, cơ quan của Mặt trận Dân chủ Đông dương, số 36, ra ngày 24/9/1938

Báo Lao Động, cơ quan bênh vực quyền lợi của giai cấp cần lao, số 20, ra ngày 14/7/1939.

Trụ sở báo “Tin tức”, cơ quan ngôn luận của Mặt trận Dân chủ tại số nhà 105 phố Henri d’Orléan, Hà Nội, năm 1938. (nay là phố Phùng Hưng).

 

Báo Việt Nam Độc Lập, cơ quan tuyên truyền của Việt Minh Cao Bằng do Nguyễn Ái Quốc sáng lập, số 1 (101), ngày 1-8-1941.

Từ số 1 (101) đến số 28 (128) là cơ quan Tuyên truyền của Tỉnh bộ Việt Minh Cao Bằng;  Từ số 29 (129) đến số 86 (186) là cơ quan tuyên truyền của Liên tỉnh bộ Việt Minh Cao Bằng - Bắc Cạn ; Từ số 87 (187) đến số 126 (226) là cơ quan truyên truyền của Liên tỉnh bộ Cao - Bắc - Lạng (Cao Bằng - Bắc Cạn - Lạng Sơn). Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, “Việt Nam Độc Lập” vẫn tiếp tục được xuất bản. Nguyễn Ái Quốc là người sáng lập và trực tiếp chỉ đạo từ số 1 (101) ngày 1-8-1941 đến khi Người đi Trung Quốc (năm 1942). Sau đó báo do đồng chí Phạm Văn Đồng chỉ đạo. Báo in litô, mỗi số có 2 trang. Tính đến ngày 16-12-1945, báo ra được 135 số. Bảo tàng Lịch sử quốc gia lưu giữ 127 số báo “Việt Nam độc Lập” và 3 họa bản ra tháng 5, 6, 7 năm 1945.

 

 

 

Cách mạng tháng Tám năm 1945 là sự kiện trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam thế kỷ 20. Trong những ngày khởi nghĩa sục sôi ấy, những vũ khí thô sơ, tự tạo và cả những đồ dùng trong cuộc sống sinh hoạt hàng cũng biến thành vũ khí.

Súng kíp, Việt Minh xã Nhữ Hán, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ dùng tham gia giành chính quyền, năm 1945.

Hiện vật tiêu biểu

Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội lần thứ XVIII của Đảng Xã hội Pháp ở Tua (Cộng hòa Pháp), tháng 12-1920.

Lễ thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng Quân tại khu rừng Trần Hưng Đạo, Nguyên Bình, Cao Bằng, ngày 22-12-1944.

Lễ Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, ngày 2-9-1945.

Nhân dân Hà Nội đánh chiếm Phủ Khâm sai, ngày 19-8-1945.

Nhân dân Sài Gòn mít tinh chào mừng ngày độc lập tại quảng trường Nam Bộ Phủ, ngày 2-9-1945.

Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng  hòa, tháng 9-1945

Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa I, Nhà Hát Lớn, Hà Nội, ngày 2-3-1946.

 

Tượng đồng Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 2-9-1945.

Bức tượng được ông Nguyễn Dực trao tặng Bảo tàng Cách mạng Việt Nam (Nay là Bảo tàng Lịch sử quốc gia) năm 2010. Ông Nguyễn Dực là người được giao nhiệm vụ chuẩn bị loa, điện, lắp đặt hệ thống âm thanh trên lễ đài phục vụ Lễ Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội ngày 2/9/1945. Bức tượng đồng Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập do nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo sáng tác.

 

Bản nhạc “Tiến quân ca” được nhạc sĩ Văn Cao sáng tác năm 1944. Hiến pháp năm 1946 đã quyết định lấy “Tiến quân ca” làm Quốc ca của nước Việt Nam DCCH (nước CHXNCH Việt Nam hiện nay). Bản nhạc này được Nhạc sĩ Văn Cao tự tay chép lại vào tháng 12-1994 tại nhà ông - một ngôi nhà nhỏ trên phố Yết Kiêu, Hà Nội để tặng cho Bảo tàng Cách mạng Việt Nam (nay là Bảo tàng Lịch sử Quốc gia).

Đèn tọa đăng, Kỳ bộ Bắc kỳ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (VNCMTN) sử dụng trong cuộc họp ở Từ Sơn, Bắc Ninh, tháng 9-1928.

Kỳ bộ đã quyết định chủ trương “Vô sản hóa” đưa hội viên Hội VNCMTN là trí thức, tiểu tư sản vào làm công nhân tại các nhà máy, hầm mỏ để qua đó tuyên truyền giác ngộ, tổ chức và lãnh đạo công nhân đấu tranh tiến tới làm cách mạng, giải phóng dân tộc. Đèn cao 33cm, bầu chứa dầu bằng thủy tinh, đường kính 15cm, chân đế bằng kim loại.

 

 Tranh “Ba tầng áp bức”

Tranh hiện đang trưng bày có kích thước 50cm x 100cm do họa sĩ Duy Nhất - tức Lê Năng Hiển vẽ lại năm 1966 từ bức tranh gốc vẽ bằng thuốc nước, có kích thước 67cm x 109cm do chính họa sĩ sáng tác năm 1958. Thuộc thể loại biếm họa, bức tranh đã tái hiện đời sống của người dân Việt Nam dưới 3 tầng áp bức, bóc lột: thực dân Pháp, vua quan triều đình nhà Nguyễn và cường hào địa chủ ở nông thôn thời thuộc Pháp.

Bàn đá và rulô, dùng để in báo Việt Nam Độc Lập và các tài liệu khác của Đảng Cộng sản Đông Dương, năm 1941-1942.

 

Áo vét tông, đồng chí Võ Nguyên Giáp mặc trong Lễ thành lập Đội Xung phong Nam tiến năm 1942 và Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng Quân, năm 1944.

La bàn, đồng chí Võ Nguyên Giáp dùng trong những năm 1944-1945.

 

 Đề án Nghị quyết của Quốc dân Đại hội họp ở Tân Trào, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang, quyết định Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước và thành lập Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam (tức Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa), tháng 8-1945.

Cờ đỏ sao vàng treo tại Đại hội Quốc dân Tân Trào, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang, tháng 8-1945.

Đại hội quyết nghị lấy cờ đỏ sao vàng làm quốc kỳ của nước Việt Nam độc lập. Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa I ngày 2-3-1946 đã biểu quyết nhất trí cờ đỏ sao vàng là Quốc kỳ của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (DCCH) và được xác định trong Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam DCCH năm 1946. Lá cờ đỏ sao vàng tiếp tục được sử dụng làm quốc kỳ của chính thể Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cho đến ngày nay.

 

Máy chém, thực dân Pháp đặt tại nhà tù Hòa Lò (Hà Nội) dùng để xử tử nhiều người Việt Nam yêu nước thời kỳ trước năm 1945.

Đây là một trong những chiếc máy chém Thực dân Pháp đưa sang Việt Nam từ đầu thế kỷ 20 để đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân Việt Nam. Với đặc điểm cấu tạo có thể dễ dàng tháo rời từng chi tiết, máy chém được chuyển đi nhiều nơi để thi hành án. Năm 1930, nhà yêu nước Nguyễn Thái Học cùng các chiến sĩ Việt Nam Quốc dân Đảng bị xử chém tại Yên Bái; năm 1932 đồng chí Nguyễn Đức Cảnh bị xử chém tại Hải Phòng.

 

Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đơn vị quản lý: Bảo tàng Lịch sử quốc gia - Giấy phép số: 164/GP-TTĐT cấp ngày: 31/10/2012

Chịu trách nhiệm: TS. Nguyễn Văn Cường - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Địa chỉ: Số 1, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số 216, Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Email: banbientap@baotanglichsu.vn - Tel/Fax: 84.4.38252853